EGZAMIN MATURALNY

7 lipca 2016

Szkoła „Edukator” serdecznie GRATULUJE tegorocznym Absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych pozytywnego zdania egzaminu maturalnego. Serdecznie [...]

Czytaj więcej